Bostadsprojektet Solhöjden väcker intresse på utmanande marknad

Samrådstiden för detaljplanen av Timrås stora bostadssatsning har nyligen avslutats. Under samrådstiden har myndigheter, sakägare och andra berörda fått möjlighet att inkomma med synpunkter...

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.