Solhöjden blir verklighet

I juni fastställdes detaljplanen för Solhöjden. Beslutet innebar att den första visionen för området är klar. Nu har planen vunnit laga kraft vilket betyder att nästa viktiga steg kan tas i att förverkliga visionen om att skapa ett av Norrlands bästa lägen i Timrå.

Bostadsprojektet Solhöjden väcker intresse på utmanande marknad

Samrådstiden för detaljplanen av Timrås stora bostadssatsning har nyligen avslutats. Under samrådstiden har myndigheter, sakägare och andra berörda fått möjlighet att inkomma med synpunkter...

Projekt Solhöjden skriver markavtal med lokal aktör

Den 21 juni blev det klart att BoKlok var den första aktören att skriva markavtal om byggrätt i projekt Solhöjden. Nu står det klart att även det lokala bolaget Contractor har skrivit på ett markavtal.

BoKlok satsar i projekt Solhöjden

I maj fattade kommunstyrelsen i Timrå kommun beslut om att godkänna planprogrammet för projekt Solhöjden och arbetet med detaljplan och markanvisningar är i full gång. Först ut att skriva markavtal om byggrätt på Solhöjden är BoKlok.