Cookie Consent by Privacy Policies website

Spännande bostadsmöjligheter i ett expanderande Timrå

Äntligen är vi på gång med det nya bostadsområdet Solhöjden i Timrå kommun. Bostadsområdet blir en viktig pusselbit som ska bidra till Timrå kommuns befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035.
Solhöjden är beläget i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge. Solhöjden ses som ett område med mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur.

Att växa hållbart

En viktig karaktär för området Solhöjden, både idag och i framtiden, är skogen. I samarbete med landskapsarkitekter har Timrå kommun tagit fram ett förslag på hur skogen kan bibehållas och nyttjas i området. Skogsstigar och skogspartier kommer binda ihop ytorna med de omkringliggande kvarteren. Fyra nya platser föreslås även med varierande användningsområden, exempelvis för aktivitet, möten, avkoppling och naturupplevelser.

Från plan till handling – detta händer i området

I juni 2023 fastställdes detaljplanen, ett beslut som innebär att den första visionen för området är klar. Under sommaren vann planen laga kraft och nästa steg i processen kan nu tas för att förverkliga visionen. Under förutsättning att allt går som planerat kommer avverkning, markberedning och byggandet av vägar att genomföras under 2024. Planen är att byggstart kommer ske under 2025 och den första inflyttningen sker redan senare samma år. På Solhöjden kommer många möjligheter finnas där du kan anpassa ett framtida hem efter dina prioriteringar och önskemål. Arbetet med Solhöjden har stort fokus på att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse för boende i livets alla skeden.
Detaljplanen sätter ramarna för Solhöjden. De som planerar sitt framtida hem här är med och skapar innehållet.

Kontaktuppgifter

Torbjörn Nylander,
Verksamhetschef investering
Timrå kommun
Telefon: 060-16 32 24
E-post: torbjorn.nylander@timra.se

©2023 Timrå kommun
|
Solhöjden
|
Kontakt
|
Cookies
cross